Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose je bilo ustanovljeno leta 2017 kot iniciativa študentov mednarodnih odnosov, ki želimo preučevati mednarodna dogajanja tudi izven okvirjev študija in nadgraditi svoj študij preko obštudijskih dejavnosti.

V želji po konstruktivnem prispevanju k civilni družbi izhajamo iz zavedanja, da ta naloga zahteva voljo do razmišljanja in dialoga, kritičnost do lastnih prepričanj ter željo, da si v času študija pridobimo širok in kakovosten nabor znanja. Prizadevamo si za informiranje študentov in širše družbe o globalnih problemih, o položaju Slovenije v njih in za razvijanje kulture diplomacije in zunanje politike v slovenskem prostoru.

V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, tujimi veleposlaništvi, Katedro za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in drugimi študentskimi društvi skušamo uresničiti svoje cilje s prirejanjem predavanj, okroglih miz in ekskurzij, z udeležbami na konferencah ter pisanjem akademskih člankov.

SPiS

SPiS, skupine prijateljstva in sodelovanja, so delovne skupine društva, ki tesno sodelujejo z organizacijami, institucijami in vlado izbrane države ali regije.

BNL
FRA
ITA
CN
MENA
UK
SRB
USA
UK

ŠKMO

Globallis v sodelovanju s Katedro in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira mednarodno Študentsko konferenco o mednarodnih odnosih.

teze

Teze

Teze so serija dogodkov Študentskega društva za mednarodne odnose Globallis, s katerimi si prizadevamo za razpravo, ki spodbuja kritično razmišljanje o aktualnih temah na področju mednarodnih odnosov.

teze

Skupine

Skupine članov Globallisa s skupnimi željami, interesi in cilji.

šola%20d
merch
sociallis
tuja
placeholder image
placeholder image

Upravni svet

Koordinatorji društva, ki skrbijo za gladko delovanje in opravljajo administrativne naloge.

IMG_2144
placeholder image-sq
placeholder image-sq
placeholder image-sq

Ta spletna stran uporablja zgolj nujne funkcionalne piškotke in ne uporablja sledilnikov. Več o zasebnosti
Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose, 2023
Prijava v mail